Strategiat

Erilaiset kaupankäyntistrategiat auttavat varsinkin kokeneita binäärioptiosijoittajia kehittämään taitojaan ja maksimoimaan voittoja. Niistä on hyötyä, kun alkaa ymmärtää markkinoita ja eri kohteiden käyttäytymistä. Strategioita on olemassa satoja erilaisia, mutta niitä kaikkia ei tarvitse tuntea voidakseen hyötyä niistä. Tässä esitellään muutama yleinen perusstrategia.

Trendistrategia

kuva: MorgueFile

Trendistrategia (Trend Lines Strategy) perustuu trendilinjoihin (trend lines). Trendilinjoja analysoimalla voidaan päätellä, miten markkinat kehittyvät tulevaisuudessa ja näin saada olennaista tietoa binäärioptiokauppoihin. Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että laskeva käyrä kertoo sijoittajalle kohteen arvon laskusta ja nouseva käyrä taas sen noususta.

Todella vahvoihin trendeihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä ne kertovat usein markkinoiden olevan kääntymässä päälaelleen. Jos jokin kohde on esimerkiksi voimakkaasti laskussa pitkään, voidaan olettaa, että radikaali hinnanmuutos on jossain vaiheessa tulossa ja trendilinja saattaakin yhtäkkiä olla nouseva.

Yhden kohteen strategia

Yhden kohteen strategia perustuu nimensä mukaisesti siihen, että sijoitetaan vain yhteen kohteeseen. Yhden kohteen strategia sopii niille, jotka tuntevat sijoituskohteensa erityisen hyvin ja ymmärtävät, miten kohteen arvo käyttäytyy eri tilanteissa. Yhden kohteen strategiassa on riskinsä, mutta se on suosittu strategia varsinkin epävakaan taloustilanteen iskiessä.

Pinokkiostrategia

Pinokkiostrategia (Pinocchio Strategy) sopii hyvin aloittelijoille, sillä kohteesta etsitään selkeä poikkeama, jolloin sen arvo joko nousee tai laskee suuresti. Sijoittajan kannattaa veikata päinvastaista, koska rajut nousut tai laskut yleensä tarkoittavat arvon kääntyvän pian vastakkaiseen suuntaan. Eli jos kohteen arvo on rajussa laskussa, kannattaa veikata Call ja jos taas nousussa, kannattaa veikata Put.

Tuki- ja vastustuslinjat

Tuki- ja vastustuslinjat (Support and Resistance lines) kertovat paljon kohteen hinnan muutoksista. Yksinkertaistettuna tukilinja on se kohta, josta alemmas hinta ei enää mene, vaan pysähtyy. Vastustus taas on se kohta, jonka yläpuolelle hinta ei enää nouse. Näiden linjojen tulkitseminen auttaa sijoittajaa päättämään, kumpaan päähän veikkaus kannattaa asettaa.

Tärkeää on tarkastella kokonaiskuvaa ja yrittää päätellä, kuinka kauan vallitseva tilanne voi pysyä sellaisena kuin on. Usein nimittäin vahva nousu tai lasku viittaa siihen, että tilanne on seuraavaksi kääntymässä päälaelleen. Tällöin aiemmin tukilinjana toiminut kohde saattaakin seuraavaksi olla vastustuslinja ja toisin päin.