Signaalit

Binäärioptiolla käytävän kaupankäynnin apuna voidaan käyttää erilaisia signaaleja (binary signals). Signaalit hyödyttävät erityisesti niitä sijoittajia, joilla ei ole aikaa seurata jokaista binäärioptiomarkkinoilla tapahtuvaa liikettä. Kyseessä on siis vihjepalvelu, jonka avulla sijoittajan on helpompi valita sijoitettava kohde ja jopa arvon muutos (Call tai Put). Binäärioptiosignaalit voivat olla joko maksullisia tai ilmaisia ja ne pyrkivät auttamaan kokemattomia binäärioptiosijoittajia kohti ammattimaisempaa kaupankäyntiä.

kuva: MorgueFile

kuva: MorgueFile

Binäärioptiosignaalit ovat asiantuntijoiden näkemyksiä vallitsevasta markkinatilanteesta ja sen tulevista muutoksista. Signaalit perustuvatkin yleensä asiantuntijoiden mielipiteisiin ja johtopäätöksiin, sekä tutkimustuloksiin. Signaalitkin kuitenkin vanhenevat ajan myötä ja sijoittajan on syytä pitää mielessä niiden jatkuva eläminen omia kaupankäyntiin liittyviä päätöksiä tehdessään.

Signaalientarjoajat

Signaalientarjoajia on olemassa useita. Oikeanlaisen ja asiantuntevan signaalintarjoajan valitseminen on olennaista, jos binäärioptiokaupasta mielii saada mahdollisimman paljon voittoa. Luotettavan signaalintarjoajan voi löytää helpoiten vertailemalla sen markkinatietoja markkinoiden trendeihin. Lisäksi kannattaa selvittää palveluntarjoajan tiedot ja ottaa selvää, kuinka suosittu kyseinen palveluntarjoaja on. Signaaleja on olemassa useita eri tyyppejä. Sijoittajan onkin syytä valita käyttämänsä binäärioptiosignaalit sen mukaan, millaisista sijoituskohteista on itse kiinnostunut.

Updown Signals on tämän hetken suosituimpia binäärioptiosignaalien tarjoajia. Palvelun suosio perustuu siihen, että sijoittaja näkee binäärioptiosignaalit pidemmältä ajalta ja pystyy näin vertailemaan aina uusimpia saamiaan vihjeitä ja tietoja niihin ja arvioimaan, kuinka kannattavaa tietynlaiseen arvonmuutokseen on sijoittaa. Updown Signals lähettää vihjeet asiakkaalle suoraan puhelimeen tekstiviestinä, minkä vuoksi kaupankäynti on nopeaa ja jatkuvasti ajan tasalla. Palvelu on edullinen ja koska sen kautta on saatu huomattavia tuloksia, ovat asiakkaat olleet valmiita maksamaan.

Markkinoilla on useita ilmaisia signaalientarjoajia. Yleisesti ottaen maksullisia pidetään luotettavampina, mutta tärkeintä on kuitenkin analysoida palveluntarjoajilta saatavia tietoja ja verrata niitä markkinoiden kokonaistilanteeseen.

Huomioitavaa

Niinkuin binäärioptiokaupaan yleensä, myös signaalien käyttöön sisältyy aina riski. Signaalit antavat sijoittajalle lisätietoa ja niiden voittoprosentti on suuri, mutta sijoittajan on silti hyvä käyttää kaupankäynnissä myös omaa harkintaansa.

Signaalit voivat vanheta ja koska signaalintarjoajissa on eroja, on myös saaduissa tiedoissa niitä. Signaalit ovat kuitenkin erinomainen apu kaupanteossa ja sopivat erityisesti aloittelijoille, jotka eivät vielä ole niin tuttuja binäärioptiomarkkinoiden kanssa.

Binäärioptiosignaalit liittyvät läheisesti automaattiseen kaupankäyntiin. Niitä onkin mahdollista käyttää samaan aikaan automaattisten kaupankäyntiohjelmien (binary options trading robots) kanssa. Tällöin sijoittajan on helppo seurata markkinoilla tapahtuvia suuria muutoksia ja vähentää kaupankäyntiin liittyviä riskejä.