Binäärioptiot

Binäärioptiot (binary options) on lyhytaikaisen sijoittamisen muoto, joka on viime vuosina kasvattanut suosiotaan. Ideana on, että sijoittaja ostaa optioita, jotka voivat aina saada vain kaksi arvoa. Sijoittaja ei varsinaisesti omista sijoituskohdetta, vaan ainoastaan veikkaa kohteen arvon suunnan. Kohteen arvo voi joko nousta tai laskea.

kuva: MorgueFile

Binäärioptiot ovat yksinkertainen sijoitusmuoto ja sen takia kovasti yksityishenkilöiden suosiossa. Optioiden ostajan ei tarvitse tietää kohteen arvon muutoksen suuruutta, vaan riittää, että hän tietää muutoksen suunnan. Jokaisen kohteen kohdalla voidaan valita joko CALL tai PUT sen mukaan, veikataanko nousua vai laskua. Jos sijoittaja veikkaa oikein, kun sovittu aikaraja ylittyy, saa hän voittoa optioistaan. Voitto on aina ennalta määrätty.

Kokemuksia miten binäärioptioista sijoitusmuotona on jo yhä useammalla. Binäärioptio kokemukset lisääntyvät koko ajan sijoitusmuodon yleistyessä.

Binäärioptiot sijoitusmuotona

Binäärioptiot ovat nopea ja helposti saavutettavissa oleva sijoitusmuoto. Lisäksi binäärioptioiden hyvänä puolena nähdään se, ettei siitä aiheudu sijoittajalle ylimääräisiä kuluja, toisin kuin monissa pidempiaikaisissa sijoitusmuodoissa, joissa kulut toisinaan saattavat kasvaa niin suuriksi, ettei voitosta jää juuri mitään käteen. Binäärioptioihin sijoittaessa ei myöskään tarvitse välttämättä käyttää suurta pääomaa, vaan pienilläkin summilla voi lähteä oikein hyvin mukaan. Binäärioptioissa voitot ovat suhteellisen korkeita.

Tärkeintä binäärioptioihin sijoittaessa on oppia tarkastelemaan kohteen arvon kehitystä ja miettiä, voiko arvo muuttua radikaalistikin myöhemmin. Kuten muussakin sijoittamisessa, myös binäärioptioissa kärsivällinen eteneminen ja asioiden opettelu tuottavat pitkällä tähtäimellä parhaan lopputuloksen.

Binäärioptioihin voi sijoittaa helposti kotoa käsin, eikä mukana ole sijoituspankkeja tai konsulttiyrityksiä. Itseasiassa kokemukset kertovat aivan kuten muussakin sijoittamisessa, että turhat välikädet vain aiheuttavat turhia kuluja. Binäärioptiohin sijoitetaan välittäjien kautta, joita on tarjolla useita. Useat jo pidempään binäärioptioihin sijoittaneet käyttävät useampia välittäjiä yhden sijaan.

Riskit ja niiden minimointi

Binäärioptioihin sisältyy yksinkertaisen menetelmänsä vuoksi myös aina suuri riski. Kahdesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta, noususta ja laskusta, toinen on aina väärä. Näin ollen sijoittajalla on hyvät mahdollisuudet tehdä voittoa, mutta myös jäädä tappiolle. Sijoittajan on siis syytä punnita tarkasti omat voitonmahdollisuutensa ennen optioiden ostoa.

Riskejä voi pyrkiä minimoimaan esimerkiksi sijoittamalla useampaan kohteeseen kerralla. Kohteen taustoja on myös syytä selvittää etukäteen, jotta arvon muutosten arvioiminen olisi helpompaa.

Sijoittajan avuksi

Binäärioptioilla käytävä kaupankäynti sopii hyvin kokemattomillekin sijoittajille. Tämä johtuu osittain siitä, että sijoittajan apuna on useita erilaisia välineitä. Markkinoilla on erilaisia kaupankäyntistrategioita, joita hyödyntämällä sijoittaja oppii seuraamaan markkinoita ja pystyy ennakoimaan muutoksia, sekä parantamaan voitonmahdollisuuksiaan. Strategioita on olemassa lukuisia, mutta muutaman perusstrategian tunteminen riittää hyvin.

Automaattinen kaupankäynti on binäärioptiomarkkinoilla suosittua ja todistetusti hyödyllistä. Tarjolla on useita automaattisen kaupankäynnin ohjelmistoja (binary options trading robots), joiden käyttäminen on helppoa. Sijoittajan ei tarvitse itse olla juurikaan perillä markkinoista, vaan ohjelma tekee automaattisesti laskelmia hyödyntäen erilaisia kaupankäynnin strategioita ja menetelmiä. Automaattinen kaupankäynti sopii erityisesti niille, joilla ei ole aikaa seurata aktiivisesti binäärioptiomarkkinoita.


Binäärioptiosignaalit
(binary signals) liittyvät läheisesti automaattiseen kaupankäyntiin. Signaalit ovat vihjeitä markkinatilanteen trendeistä ja muutoksista ja auttavat sijoittajia, jotka eivät ehdi seurata markkinoita riittävän usein. Vihjeet perustuvat asiantuntijoiden analyyseihin ja mielipiteisiin, sekä tutkimustuloksiin. Signaalintarjoajia löytyy useita sekä ilmaisina että maksullisina.